Biolit Plus Elektrický odparovač s vôňou citronelly 31 ml

5,59
180,32/l

Popis produktu

Vlastnosti

Proti komárom a muchám, Rýchly účinok & nepretržitá ochrana, Nízka spotreba energie

Marketing produktu

Biolit® Plus elektrický odparovač s vôňou citronelly, insekticíd chráni proti komárom a muchám až 30 dní/nocí x 8 hodín. Proti komárom ochráni miestnosť do 34 m³. Proti muchám ochráni miestnosť do 20 m³.

Zabíja komáre skryté za závesmi, pod stolmi a v neprístupných rohoch. Zabíja aj komáre, ktoré nevidíte! Ochráni miestnosť až do 34 m³.

30 nocí*
*účinnosť až 30 dní/nocí x 8 hodín

Elektrický odparovač s vôňou citronelly

Obsah balenia

Obsahuje 1 odparovač + 1 náplň

Informácie o produkte

Logá tretích strán

CE označenie - Európska konformita, Zelený bod

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie:
1. Odstráňte uzáver (stlačiť a odskrutkovať). Náplň zašraubujte do el. odparovača.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe.
3. Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.
4. Po použití odpojte odparovač od el. siete. Aktivujte odparovač proti komárom/muchám s 30/75 minútovým predstihom. Odparovač umiestnite v smere prievanu ku spiacej osobe.

Skladovanie

Minimálna doba skladovateľnosti: 4 roky od dátumu výroby (MAN) uvedeného na obale.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3

Vrátiť

S.C. Johnson s.r.o.
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava 3
tel.: 02/4464 4564-6
http://doc.scj.cz/
www.scjohnson.com

Balenie

Recyklovanie Ďalší text

Prázdny obal a nefunkčný odparovač zneškodňujte v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 31

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo ohrozenia životného prostrediaNebezpečenstvo ohrozenia zdravia
Nebezpečenstvo

Biolit® Plus elektrický odparovač s vôňou citronelly.

Nebezpečenstvo

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné; destiláty (ropné), hydrogenované ľahké; citronelový olej.

Účinná látka: 0,88 g transflutrínu v 100 g prípravku.
Registračné číslo bio/1060/D/15/CCHLP.

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté.

Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovača kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, pokiaľ je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre na akváriách. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Nedotýkajte sa knôtu.

Obsahuje citronella oil. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie upozornenie je vnútri v obale.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu