Go for Expert Odstraňovač škvŕn 1,5 l

Go for Expert Odstraňovač škvŕn 1,5 l
2,99
1,99/l

Popis produktu

Marketing produktu

Odstraňovač škvŕn na biele textílie určený na použitie v automatických práčkach a priamo na škvrny. Aktívne odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny z čaju, kávy, džúsu a trávy. Odstraňovač škvŕn pridávajte do každého prania. Aktívny kyslík.

Tekutý odstraňovač škvŕn na biele oblečenie.

Zloženie

5-15 %: bieliace látky na báze kyslíka, aniónové povrchovo aktívne látky, <5 %: neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, optický zosvetľovač, parfum

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Práčka: Nasypte prášok a pridajte približne 100 ml odstraňovača. Ručné pranie/namáčanie: Do 10 l vody s teplotou 40 °C nalejte 100 ml odstraňovača. Po 10-15 minútach pridajte prací prášok a bielizeň vyperte. Bielu bielizeň namáčajte max. 6 hodín.

Odporúčania: Účinok odstraňovača škvŕn vyskúšajte na látke na nenápadnom mieste. Dodržiavajte odporúčania výrobcu odevu. Nepoužívajte, ak sa odporúča chemické čistenie. Nepoužívajte na kovové gombíky a spony. Zamedzte zaschnutiu produktu na látke.

Skladovanie

Uchovávajte v pôvodnom obale v zvislej polohe na suchom mieste mimo potravín. Chráňte pred mrazom. Nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebujte do: 12 mesiacov odo dňa výroby uvedeného na obale. Dátum výroby je zároveň číslo šarže.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zlikvidujte obsah/náhodou na vhodnom mieste v súlade s platnou legislatívou

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 1.5

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Litre

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Nebezpečenstvo korózie
Nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO

Tekutý odstraňovač škvŕn na biele oblečenie. Obsahuje: peroxid vodíka, roztok 35 %. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte uzamknuté.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu