Go for Expert Green Apple tekutý prostriedok na riad 900 ml

Go for Expert Green Apple tekutý prostriedok na riad 900 ml
1,75
1,94/l

Popis produktu

Marketing produktu

Koncentrované aktívne zloženie. Odstraňuje mastnotu a pripáleniny.

Tekutý prostriedok na umývanie riadu.

Zloženie

5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: aniónové povrchovo aktívne látky, Menej ako 5 %: amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, Parfum, Konzervačné látky (benzisothiazolinone, methylisothiazolinone)

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Skladovanie a použitie

Príprava a použitie

Návod na použitie: Riad po umytí dôkladne opláchnite vodou.

Skladovanie

Uchovávajte v pôvodnom obale v zvislej polohe na suchom mieste mimo potravín. Chráňte pred mrazom. Nevystavujte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebujte do: 24 mesiacov odo dňa výroby uvedeného na obale. Dátum výroby je zároveň číslo šarže.

Meno a Adresa

Adresa distribútora

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Vrátiť

Tesco Stores SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
+420 800 222 555
www.tescodocuments.com

Balenie

Informácie o recyklácii

Obal - Plast - štandardne recyklované

Recyklovanie Ďalší text

Zlikvidujte obsah/nádobu na vhodnom mieste v súlade s platnou legislatívou

Číselná veľkosť

Číselná veľkosť - 900

Jednotka (špecificky)

Jednotka (špecificky) - Mililitrov

Priemerné rozmery

Priemerné rozmery

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

POZOR

Tekutý prostriedok na umývanie riadu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Noste ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu