Tesco New Car osviežovač vzduchu 1 ks

Tesco New Car osviežovač vzduchu 1 ks
0,49
0,49/Kus

Popis produktu

Ďalšie informácie

Zneškodnite obsah/nádobu využijúc výberový zberný systém vo vašej obci.

Informácie o produkte

Pôvod

Vyrobené v Poľsku

Meno a Adresa

Adresa distribútora

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
Tel: 249 496 777

Vrátiť

TESCO STORES SR, a.s.
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava
Tel: 249 496 777

Balenie

Počet jednotiek

Počet jednotiek - 1

Bezpečnostné informácie

Výstraha pred nebezpečenstvom
Pozor

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Obsahuje: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohex-en-1-yl)-3-buten-2-one; 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, a-heksylcynamaldehyd, Amyl cinnamal, Cinnamal, Eugenol, Linalool, Methyl heptin carbonate.

Príprava a použitie

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili správnosť informácií o produkte, ale nakoľko sa potravinárske produkty neustále menia, tak prísady, obsah výživy, diétnych zložiek a alergénov sa môžu zmeniť. Mali by ste si vždy prečítať etiketu výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na webových stránkach. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť o akýchkoľvek výrobkoch značky Tesco, obráťte sa na Tesco zákaznícky servis, alebo výrobcu výrobku, ak nie je výrobok značky Tesco. Hoci informácie o výrobku sú pravidelne aktualizované, Tesco nemá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. Toto nemá vplyv na Vaše zákonné práva. Tieto informácie sú poskytované iba pre osobnú potrebu, a nesmú byť reprodukované žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu Tesco Stores Limited ani bez náležitého potvrdenia.

Nákupný zoznam

Produkty, ktoré pridáte do svojho košíka sa zobrazia tu